Øsløs kirke - Vesløs kirke - Arup kirke

"Fra det dybe råber jeg til dig"
- det er titlen på en handy lille bønnebog, som Ruth Østergaard Poulsen,
der er sygehuspræst på Aalborg Sygehus, har skrevet.
I forordet skriver hun bl.a. ? Som sygehuspræst møder jeg ofte mennesker,
for hvem det er svært at bede. Disse bønner er et forsøg på hjælp
til at bede. Vel vidende at man aldrig helt kan ramme, hvad et andet
menneske føler og tænker, har jeg forsøgt at sætte ord på de følelser og
tanker, som jeg ofte møder hos mennesker i krise. Det er mit håb, at disse
bønner kan være med til at give mennesker mod til selv at tale videre
med Gud?.
Og som nedenstående eksempel fra bønnebogen viser, tror jeg bestemt,
at denne lille bønnebog kan være med til at sætte skub i menneskers
bønsliv:


Gud, jeg føler mig afmægtig,
og jeg ER afmægtig
Giv mig mod til at være svag, Gud.
Tag magten over mig,
så jeg får styrke til at være i min afmagt.

 

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Møde i menighedsrådet

31. jul 18:30
19:30
31. jul 18:30 -
19:30

Møde i menighedsrådet

28. aug 18:30
19:30
28. aug 18:30 -
19:30

Sogneudflugt

Se mere i Kirkebladet.

29. aug  
29. aug  

Koncert i Øsløs kirke

Se mere i Kirkebladet

30. aug 19:30
20:30
30. aug 19:30 -
20:30

Møde i menighedsrådet

2. okt 18:30
19:30
2. okt 18:30 -
19:30

Møde i menighedsrådet

6. nov 18:30
19:30
6. nov 18:30 -
19:30