Øsløs kirke - Vesløs kirke - Arup kirke

Øsløs Vesløs Arup Menighedsråd

Øsløs sogn

Vesløs sogn

Arup sogn

Tove Ibsen Rishøj,
kasserer
Søndergårdsmark 17

Tlf. 97 99 33 67
mobil 22 15 14 56
E:mail – tove.rishoej@gmail.com

Knud Jørgen Kristoffersen, kirkeværge
Vesløs Stationsvej 15

Tlf. 97 99 34 25
mobil 40 57 34 25
E:mail –  knudjorgen1@gmail.com

Julie Elisabeth Jensen Bjergegaard, sekretær
Gl. Feggesundvej 56 B
Amtoft
7742 Vesløs

Mobil – 61 26 39 43
E:mail julie_bjergegaard@hotmail.com

Niels Jørgen Bonde Andersen, næstformand
Søndre Øsløsvej 12
Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. 97 99 39 90
mobil 23 86 60 00
E:mail: knja01@altiboxmail.dk

Margrethe Højlund
Gl. Feggesundvej 50
7742 Vesløs

Mobil – 22 17 57 40
E:mail: hojlundm@gmail.com

Søren Ottosen
kirkeværge
Venøvej 6
Amtoft
7742 Vesløs

Mobil: 21 55 70 44
E:mail – sott@thisted.dk

 

Niels Egon Persson, bygningskyndig
Kragholmv
ej 21
7742 Vesløs

Tlf. 97 99 31 46
mobil: 24 98 53 52
E:mail: ep0603ep@gmail.com

Aase Stausbøll
formand og kontaktperson
Gl. Feggesundvej 92
Amtoft
Tlf. 47 17 68 13
mobil: 27 44 33 52
E:mail: stausboel@email.dk

Suppleanter

Suppleanter

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 Sognepræst Gudrun K. Nielsen, Kragholmvej 8, 7742 Vesløs
 Tlf.: 97 99 30 45, E:mail: gukn@km.dk

 Kirkeværge, ekstern: Keld Ervolder, Gl. Feggesundvej 92, 7742 Vesløs
 Tlf. 47 17 68 13, E:mail: stausboel@email.dk

Kalender

BegivenhedDato

Koncert i Øsløs kirke med Ida Riegels og Frederik Munk Larsen

Ida Riegels er uddannet cellist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har …

23. jul 19:30
20:30
23. jul 19:30 -
20:30

Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg

  Mødet finder sted på Vesløs kro med samme koncept som sidst: tapas-vin-kaffe

11. aug 19:00
21:00
11. aug 19:00 -
21:00