Øsløs kirke - Vesløs kirke - Arup kirke

Takster for bisættelser/begravelser

på Øsløs – Vesløs – Arup kirkegårde

 

Takster og bestemmelser for gravsteder

på Øsløs – Vesløs – Arup kirkegårde

 

Taksterne er gældende fra 1. januar 2018

 

Taksterne findes her

 

 

Hækklipning:

Der er pr. 1/1-2013 blevet indført obligatorisk betaling for hækklipning. Dette påhviler gravstedsindehaveren. Taksterne ses i takstbladet under særlige ydelser.

 

Erhvervelse af gravsted: 

Der er mulighed for at reservere et gravsted til fremtidig brug.

Der skal udstedes et gravstedsbrev.

Gravstedsbrevet fås ved henvendelse til graveren.

Vedligeholdelse af reserveret gravsted påhviler gravstedsindehaveren.

 

Fredningstid: 

Fredningstiden for kistegrave er 30 år.

(Et område på Arup kirkegård har dog en fredningstid på 40 år).

Fredningstiden for børnekistegrave (indtil 10-års alderen) er 15 år.

Fredningstiden for urnegrave er 10 år i Øsløs – Vesløs og Arup kirkegårde.

 

Anlæggelse af gravsted:  

Man må gerne selv anlægge et gravsted, men forinden skal der tages kontakt til graveren, som er berettiget til at komme med anvisninger ang. gravstedets udførelse. Det kan f.eks. dreje sig om placering af gravsten og planter, der ikke må være for tæt på hækken. 

Graverens anvisninger skal følges. I tilfælde af uenighed kontaktes menighedsrådet via kirkeværgen. 

Graveren påtager sig gerne at anlægge gravsted efter de efterladtes ønsker, mod betaling til kirken. Graveren udarbejder, ud fra de efterladtes ønsker, et tilbud indeholdende priser på planter, materialer og timeforbrug. 

Timeprisen er 354,23 kr.          

Ovenstående takst er inkl. moms.  

Overtager kirken vedligeholdelsen af et gravsted skal dette udlægges med grus for gravstedsindehaverens regning og gravstedet skal i øvrigt leve op til kirkegårdens  generelle standard. 

 

Gravsten fra sløjfede gravsteder: 

Ønskes sløjfede gravsten hensat i lapidariet, koster det pr. gravsten 625 kr. for 20 år.

 

Uddrag af kirkegårdsvedtægten:  

(Hele kirkegårdsvedtægten opbevares i graverhuset og kan ses ved henvendelse til graveren). 

Når der udtages gravplads til en gift/samlevende person, skal der på begæring samtidig udlægges gravplads til den efterlevende ægtefælle/samlever lige ved siden af. 

Gravsten på urnegrave må ikke være bredere end 0,60 m. 

Gravsten på kistegrave i plæne må ikke være bredere end 0,90 m. 

Kirkegården er åben døgnet  rundt. 

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal herske ro og orden.      

Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden. 

Nummerpæle på gravstederne må ikke flyttes eller fjernes. 

Gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes. 

Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården, kirkegårdsdige eller digefod. 

       

 Glasvaser, syltetøjsglas og lign. må ikke benyttes. 

 

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste - Vesløs

7. mar 10:30
11:30
7. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste - Øsløs

14. mar 10:30
11:30
14. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste - Arup

21. mar 10:30
11:30
21. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste - Palmesøndag - Vesløs

28. mar 10:30
11:30
28. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste - skærtorsdag - Øsløs

1. apr 16:00
16:30
1. apr 16:00 -
16:30

Gudstjeneste - Langfredag

2. apr 10:30
11:30
2. apr 10:30 -
11:30