Øsløs kirke - Vesløs kirke - Arup kirke

Begravelse

 

Normalt vil man nok i forbindelse med et dødsfald kontakte en bedemand med henblik på anmeldelse af dødsfaldet og begravelse/bisættelse af den afdøde, men man kan godt selv stå for dette. Der finder altid en samtale sted mellem den sognepræst, der skal forrette begravelsen/bisættelsen og de efterladte pårørende. Her aftales salmer m.m.

Ved udtagelse af  nyt gravsted henvender man sig til graveren eller til kirkeværgen i det sogn, hvor begravelsen skal finde sted.

 

 

Kalender

Ingen begivenheder fundet.