Øsløs kirke - Vesløs kirke - Arup kirke

450 ÅR MED DEN DANSKE SALMEBOG: Fællessangsforedrag i Snedsted kirke

29.10.2019 kl. 19:30 - 20:30

Med lektor Jørgen Kjærgaard, Vestervig Kirkemusikskole samt organist Hans Henrik Gramstrup-Larsen, Vestervig. For 450 år siden – den 10. august 1569 - udkom den første Salmebog for hele Danmark, redigeret og udgivet af domprovsten ved Frue Kirke i København, sønderjyden Hans Thomissøn. Denne bog blev normgivende for alle officielle danske salmebøger siden – og i den nuværende, Den Danske Salmebog 2002, bruges stadig salmer og melodier fra Thomissøns salmebog. Jubilæet markeres med et fællessangsforedrag om Salmebogens historie fra reformationstid til nutid – med Den danske Salmebog 1569 som omdrejningspunkt. Der bliver lejlighed til at synge nogle af dens salmer og høre nogle af dens melodier. Arrangør: Historisk Samfund THY i samarbejde med Snedsted Menighedsråd samt Menighedsrådenes distriktsforeninger i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier. Fri entré.

<- Tilbage

Kalender

BegivenhedDato

Menighedsmøde i Fiskerhuset i Amtoft

Vi mødes kl. 9.30 i Fiskerhuset (Gårdbækvej 4, Amtoft ) hvor vi lægger ud med en …

15. sep 09:30
10:30
15. sep 09:30 -
10:30

Høstgudstjeneste med Harmonikanørderne i Øsløs kirke

I år afholder vi én samlet høstgudstjeneste i pastoratet og gør noget særligt ud af …

22. sep 10:30
11:30
22. sep 10:30 -
11:30

Salmesangsaften i Vesløs kirke

Vi vil lære seks salmer fra salmebogstillægget ”100 salmer”, som vi skal synge ved …

24. sep 19:30
20:30
24. sep 19:30 -
20:30

Møde i menighedsrådet

1. okt 18:30
19:30
1. okt 18:30 -
19:30

Sogneaften med PLIK i Arup Beboerhus

Man skal ikke have boet længe i området før man hører om Perlen og det årlige, …

24. okt 19:30
20:30
24. okt 19:30 -
20:30

450 ÅR MED DEN DANSKE SALMEBOG: Fællessangsforedrag i Snedsted kirke

Med lektor Jørgen Kjærgaard, Vestervig Kirkemusikskole samt organist Hans Henrik …

29. okt 19:30
20:30
29. okt 19:30 -
20:30