Øsløs kirke - Vesløs kirke - Arup kirke

450 ÅR MED DEN DANSKE SALMEBOG: Fællessangsforedrag i Snedsted kirke

29.10.2019 kl. 19:30 - 20:30

Med lektor Jørgen Kjærgaard, Vestervig Kirkemusikskole samt organist Hans Henrik Gramstrup-Larsen, Vestervig. For 450 år siden – den 10. august 1569 - udkom den første Salmebog for hele Danmark, redigeret og udgivet af domprovsten ved Frue Kirke i København, sønderjyden Hans Thomissøn. Denne bog blev normgivende for alle officielle danske salmebøger siden – og i den nuværende, Den Danske Salmebog 2002, bruges stadig salmer og melodier fra Thomissøns salmebog. Jubilæet markeres med et fællessangsforedrag om Salmebogens historie fra reformationstid til nutid – med Den danske Salmebog 1569 som omdrejningspunkt. Der bliver lejlighed til at synge nogle af dens salmer og høre nogle af dens melodier. Arrangør: Historisk Samfund THY i samarbejde med Snedsted Menighedsråd samt Menighedsrådenes distriktsforeninger i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier. Fri entré.

<- Tilbage

Kalender

BegivenhedDato

Sogneaften med PLIK i Arup Beboerhus

Man skal ikke have boet længe i området før man hører om Perlen og det årlige, …

24. okt 19:30
20:30
24. okt 19:30 -
20:30

450 ÅR MED DEN DANSKE SALMEBOG: Fællessangsforedrag i Snedsted kirke

Med lektor Jørgen Kjærgaard, Vestervig Kirkemusikskole samt organist Hans Henrik …

29. okt 19:30
20:30
29. okt 19:30 -
20:30

Halloween – familiegudstjeneste og spisning Vesløs kirke

Ligesom sidste år er der halloweengudstjeneste udformet som et løb med poster, …

31. okt 17:00
18:00
31. okt 17:00 -
18:00

Alle Helgen i Arup kirke

Alle Helgensgudstjeneste, hvor vi mindes vores døde. Der er lystænding og …

3. nov 15:00
16:00
3. nov 15:00 -
16:00

Møde i menighedsrådet

5. nov 18:30
19:30
5. nov 18:30 -
19:30

Koncert med Girls From Church i Vesløs kirke

To smukt syngende sangerinder og en pianist. Der synges dejlige sange 1- og …

10. nov 19:00
20:00
10. nov 19:00 -
20:00