Øsløs kirke - Vesløs kirke - Arup kirke

Velkommen til hjemmesiden

Sognepræst Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen

Telf.: 97 99 30 45
Email: gukn@km.dk

 

Henvendelser vedr. denne hjemmeside: hcamtoft@hotmail.com  


Næste uges prædikentekst.


Kirkebil

Kirkebilen, der er gratis, kan bestilles fra alle tre sogne hos
Thisted Taxa på tlf. 97 92 04 22, senest dagen før.

Husk også at bestille hjemtransport!

Referat fra mødet i menighedsrådet den 2. oktober kan læses her

Årsregnskab for 2017 kan læses her

Det nye kirkeblad kan læses her.

Takstblad for kirkegårdene for 2018

Klokkerne i Arup kirke 

 

Præsten har ferie/er på kursus i flg. perioder: den 3.-10. september, 24.-30. september, og 19.-26. november. Henvendelse kan ske til Julius Holst, Tømmerby-Lild, på tlf. 97 99 10 02. 


 

 Læs mere om foredraget ved Jakob Holdt den 25. oktober.

 

 

 

 

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Møde i menighedsrådet

Mødet er det årlige fællesmøde med medarbejderne.

14. nov 17:00
19:30
14. nov 17:00 -
19:30