Øsløs kirke - Vesløs kirke - Arup kirke

Velkommen til hjemmesiden

Sognepræst Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen

Telf.: 97 99 30 45
Email: gukn@km.dk

 

Henvendelser vedr. denne hjemmeside: hcamtoft@hotmail.com  


Næste uges prædikentekst.


Kirkebil

Kirkebilen, der er gratis, kan bestilles fra alle tre sogne hos
Thisted Taxa på tlf. 97 92 04 22, senest dagen før.

Husk også at bestille hjemtransport!

Referat fra mødet i menighedsrådet den 5. februar kan læses her

Årsregnskab for 2017 kan læses her

Det nye kirkeblad kan læses her.

Takstblad for kirkegårdene for 2019

Klokkerne i Arup kirke 

 

 

 

Sognepræsten har ferie i uge 7. Henvendelse kan ske til Julius Holst, Tømmerby, tlf. 97 99 10 02.

 

 

 

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Filmaften for hele provstiet

Thisted Kino. Billetter af 50 kr. kan købes ved henvendelse til sognepræsten. …

26. feb 19:00
21:00
26. feb 19:00 -
21:00

Møde i menighedsrådet

5. mar 18:30
19:30
5. mar 18:30 -
19:30

Foredrag

14. mar  
14. mar  

Møde i menighedsrådet

2. apr 18:30
19:30
2. apr 18:30 -
19:30

Møde i menighedsrådet

7. maj 18:30
19:30
7. maj 18:30 -
19:30

Salmesang

23. maj  
23. maj