Øsløs kirke - Vesløs kirke - Arup kirke

Velkommen til hjemmesiden

Sognepræst Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen

Telf.: 97 99 30 45
Email: gukn@km.dk

 

Henvendelser vedr. denne hjemmeside: hcamtoft@hotmail.com  


Næste uges prædikentekst.


Kirkebil

Kirkebilen, der er gratis, kan bestilles fra alle tre sogne hos
Thisted Taxa på tlf. 97 92 04 22, senest dagen før.

Husk også at bestille hjemtransport!

Referat fra mødet i menighedsrådet den 5. juni kan læses her

Årsregnskab for 2017 kan læses her

Det nye kirkeblad kan læses her.

Takstblad for kirkegårdene for 2018

Klokkerne i Arup kirke 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Møde i menighedsrådet

2. okt 18:30
19:30
2. okt 18:30 -
19:30

Møde i menighedsrådet

6. nov 18:30
19:30
6. nov 18:30 -
19:30