Øsløs kirke - Vesløs kirke - Arup kirke

Velkommen til hjemmesiden

 Sognepræst Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen

Telf.: 97 99 30 45
Email: gukn@km.dk

 

 

Henvendelser vedr. denne hjemmeside: hcamtoft@hotmail.com  


Næste uges prædikentekst.


Kirkebil

Kirkebilen, der er gratis, kan bestilles fra alle tre sogne hos
Thisted Taxa på tlf. 97 92 04 22, senest dagen før.

Husk også at bestille hjemtransport!

Sognepræsten holder ferie i uge 46.
Al henvendelse i denne periode rettes til Lisa Bremer, telf. 97 99 10 02


Øsløs-Vesløs-Arup kirker søger organist med tiltrædelse 1. november. Se stillingsopslaget her.

Babysalmesang. Nyt hold starter 25. oktober. Læs mere her.

Referat fra møde i menighedsrådet den 4. oktober kan læses her.

Nyeste kirkeblad kan læses her

Konfirmationsforberedelse 2016-17

Pjece om Salmemaraton

Kirkegårdstaksterne for 2016

Datoer for konfirmation i 2017 og 2018 kan læses her.

Klokkerne i Arup kirke 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Babysalmesang

Nyt hold i babysalmesang starter i Tømmerby Kirke. Læs mere her.

25. okt 10:30
11:30
25. okt 10:30 -
11:30

Møde i menighedsrådet

1. nov 18:30
21:30
1. nov 18:30 -
21:30

Julekoncert i Tømmerby kirke

7. dec  
7. dec  

Adventsmøde

13. dec  
13. dec